Salon regels

Salon regels

Wees vriendelijk en geduldig.

Wij doen allemaal ons best om u op tijd te helpen met volle aandacht.
Het kappersvak is maatwerk en mensenwerk waardoor een afspraak wel eens uitloopt.

AFSPRAKEN

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de salon melden. (Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen).

Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag rekenen.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

Bij het maken van een afspraak bij Hoofdzaak Kappers gaat u akkoord met deze annuleringsvoorwaarden. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u zich afmelden per telefoon/email, ons telefoonnummer/emailadres staat vermeld bij onze contactgegevens.

BETALING

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.
Uitsluitend na overleg met Hoofdzaak Kappers is betaling via overboeking ook mogelijk.

GARANTIE

Bent u niet tevreden? Laat dit binnen 7 dagen weten, dan kijken wij wat wij voor u kunnen doen.

BEHOORLIJK GEDRAG

De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Hoofdzaak Kappers het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren.